SEK 299 to unlock

7. Vad är mental träning?

Watch unlimited for 180 days
All ages • Kurs • 1639 min • a year ago

Mental träning –  du läser träning. Det handlar om att träna för att utvecklas. Hjärnan skiljer inte på fantasi och verklighet om du programmerar den rätt. Vi visar dig hur du skall programmera din hjärna till att bli omedvetet kompetent och få saker och ting att bara gå av sig själv.

No comments
(Unlock video to read comments)