SEK 49 to unlock

Hur du UNDVIKER STRAFF för glömt KÖRKORT

Watch unlimited for 9999 days
All ages • Föreläsning • Kurs • 296 min • 5 months ago

Har du verkligen skyldighet att ta med körkort? Vad är straffet om man glömmer körkortet hemma? Vad kan du göra om du nu glömt ta med dig körkortet?  


I denna video redogör vi för vad som gäller rent juridiskt med tips, råd och vägledning för dig – så att du vet vad du ska göra när du vill gå vidare med att hävda dina rättigheter.


Välkommen till Juridikskolan!

No comments
(Unlock video to read comments)