Joel Mellin - klimat, miljö & hälsa

Föreläsning·Kurs
På den här kanalen kan du lyssna till intressanta föreläsningar om klimat, miljö & hälsa. Senaste forskning inom de olika områdena presenteras. Lär dig mer om hur de olika ämnena hör ihop och hur vi tillsammans kan få en så bra planet som möjligt att leva på samtidigt som vi också har en bra livskvalité i vagdagen.