Fri Tanke

Föreläsning
Fri Tanke är ett vetenskapsförlag som strävar efter att popularisera vetenskap samt öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Vi gör rum för vår tids främsta tänkare att analysera och diskutera viktiga samhällsfrågor på djupet - i upplysningens anda.